Hotel Europejski @ Google Maps
Hotel Europejski @ Facebook.com
Hotel Europejski @ Instagram.com

Aktualności

< menu
23-05-2018

Konkurs na profilu Hotelu Europejskiego na FaceBook’u

Zapraszamy do udziału w konkursie na profilu Hotelu Europejskiego na Facebook’u, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów.

Zapraszamy do udziału w konkursie na profilu Hotelu Europejskiego na Facebook’u, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów.
Poniżej (pod linkiem) znajdziecie Państwo regulamin konkursu.
Regulamin konkursu „Europejski Dzień Parków Wodnych 2018

 

Zasady konkursu:

 1. Organizatorem konkursu „Europejski Dzień Parków Wodnych 2018” jest firma COHM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Stawowa 13, 50-018 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000003156, REGON 932126981, NIP 8971619048, która jest właścicielem Hotelu Europejskiego, znajdującego się przy ulicy Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław.
 2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności względem każdego uczestnika konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.
 5. Od 24 maja 2018 roku do 31 maja 2018 roku do godziny 23:59, Organizator przyjmuje zgłoszenia, które wezmą udział w Konkursie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź.
 7. Spośród nadesłanych zgłoszeń nagrodę otrzyma jedno – to, które według subiektywnej opinii trzyosobowego Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora, uzna za najbardziej kreatywne.
 8. Jury Organizatora składa się z następujących osób: Michał Boruta, Grzegorz Rojek oraz Ewa Nowak.
 9. Nagrodą w konkursie jest voucher (Bilet normalny / Cały Dzień / Baseny Rekreacyjne + Saunarium + Siłownia + Fitness + Basen Sportowy) do wykorzystania w Aquapark Wrocław, przy ulicy Borowska 99, 50-558 Wrocław, z datą ważności – 3 miesiące od daty zakupu umieszczonej na voucherze.
 10. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w recepcji Hotelu Europejskiego, przy ulicy Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław po okazaniu obsłudze lokalu dokumentu tożsamości do 7 czerwca 2018 roku.
 11. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie do 7 czerwca do godziny 23:59, nagroda przepada.
 12. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące nagrody uczestnik powinien kierować do Aquapark Wrocław, przy ulicy Borowska 99, 50-558 Wrocław.
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Hotelu Europejskiego Wrocław (https://www.facebook.com/Europejski) do 1 czerwca 2018 roku do godziny 23:59.
 14. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie uczestnik jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
 16. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.
 17. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia, nazwiska oraz odpowiedzi na zadanie konkursowe na social mediach oraz newsletterze Organizatora przez okres do 30.06.2018.

Czytaj więcej