Hotel Europejski  @ Google Maps
Hotel Europejski @ Facebook.com
Hotel Europejski @ Instagram.com

Aktualności

< > menu
28-09-2016

Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016

Corocznie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymują inne miasta. W 2016 roku jedno polskie miasto otrzymało szansę pełnienia honorów kulturalnej stolicy Europy. JEST NIM WROCŁAW. Zobacz FILM

Europejska Stolica Kultury to miasto wybrane przez Unię Europejską, które na rok staje się kulturalnym centrum Europy. Wybrana stolica kultury w ciągu jednego roku ma szansę zaprezentowania potencjału kulturalnego nie tylko swojego miasta, ale także regionu i całego kraju.

Miasto, które w wyniku wieloetapowego konkursu otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, staje się prawdziwie europejskim miastem. Bowiem, ESK to przede wszystkim inicjatywa powstała w celu umocnienia integracji w Europie.

Pretendujące do miana stolicy kultury miasto musi wykazać swą europejskość, a jego mieszkańcy udowodnić, że są obywatelami zjednoczonej Europy. Kultura jest doskonałym narzędziem dla realizacji idei integracji europejskiej, a projekty realizowane w ramach ESK powinny oddawać ducha wspólnoty oraz współistnienia różnorodnych kultur w Europie.

Idea ESK rozwija się nieprzerwalnie od 1985 roku i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Komisji Europejskiej. Przeprowadzone przez KE badania nad odbiorem inicjatywy przez społeczność europejską wskazały, iż wywarła ona korzystny wpływ na rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a także – co ważne – wyzwalała społeczną energię, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród mieszkańców nominowanych miast.

Corocznie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymują inne miasta. W 2016 roku jedno polskie miasto otrzymało szansę pełnienia honorów kulturalnej stolicy Europy. JEST NIM WROCŁAW

Wrocław 2016 tworzy otwarte, dynamiczne i przyjazne przestrzenie, służące zaspokojeniu pragnienia obcowania z kulturą i sztuką dla piękna.

Uczestniczymy w skomplikowanym procesie, w którym ważne są zarówno same działania, jak i ich odbiór, bo właśnie dzięki opiniom możemy krystalizować program. Korzystamy z wielu wzorców – zarówno z dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa wielokulturowości i otwartości, jak i świadomości innowacji i potrzeby zrównoważonego rozwoju. Ten proces przeobraża miasto, pokazuje, że każda aktywność jest możliwa. Przeobraża nas samych, staje się inwestycją w naszą przyszłość.

Wrocław 2016 to proces. To różnorodność autonomicznych kuratorów i wielogłosowość środowiska kulturalnego. To budowanie programu i możliwość uczestniczenia w nim. To wreszcie rozmaitość sposobów rozumienia kultury i podjęcie wspólnego wysiłku rozwoju przez nią.

Wręczenie Europejskich Nagród Filmowych, Olimpiada Teatralna i spotkanie chórów z państw europejskich – to niektóre z wydarzeń artystycznych, które odbędą się we Wrocławiu w 2016 r. z okazji przyznania miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Wrocław, oprócz sprawowania tytułu ESK w 2016 r., będzie również w tym czasie Światową Stolicą Książki UNESCO.

Jednym z większych wydarzeń ma być koncert gitarzysty Pink Floyd Davida Gilmoura. Kurator muzyczny Agnieszka Franków-Żelazny zapowiedziała, że muzyk wystąpi na koncercie z Leszkiem Możdżerem.

Na 2016 r. zaplanowano również spotkanie kilkudziesięciu chórów z państw europejskich, które na koncertach zaprezentują repertuar muzyki operowej i oratoryjnej w ramach projektu „Singing Europe”.

Zobacz FILM:

Czytaj więcej