Rezerwuj

03.06.2022


Czerwiec we Wrocławiu – najważniejsze wydarzeniaCzerwiec niezmiennie kojarzy się z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji, w tym miesiącu możecie już poczuć klimat podróży, odpoczynku i nowych wrażeń. Prezentujemy wydarzenia, które odbędą się tego miesiąca we Wrocławiu. Które z nich przekona Was do wizyty w Historycznych Hotelach Wrocławia?

June is invariably associated with the end of the school year and the beginning of summer holidays, this month you can already feel the atmosphere of travel, rest and new impressions. We present the events that will take place this month in Wrocław. Which of them will convince you to visit the Historic Hotels of Wrocław?